LOADING

Roswitha Hecke

„OH, MEIN ZADEK“, Fotografie, Hamburg, 11. Mai – 29. Juli 2006

Roswitha Hecke-Peter Zadek 15.Juni 2006- © galerie molitoris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roswitha Hecke und Peter Zadek in der georgmolitoris galerie, 2006 / Foto: Georg Molitoris